Hitta juridisk hjälp vid vårdnadstvister

Få kontakt med erfarna jurister och advokater.

Vårdnadstvist och vårdnadsfrågor – hitta rätt jurist

Vid konflikter om barnen kan du behöva juridisk hjälp för att komma vidare. Jurist.se hjälper dig att komma i kontakt med jurister som har erfarenhet av dessa svåra frågor.

Konflikter och omvälvande händelser i nära relationer regleras av den så kallade familjerätten, där vårdnadsfrågor ingår. Genom att anlita en jurist specialiserad på vårdnad, boende och umgänge tillvaratar du dina och dina barns intressen och problemet kan få en mer hållbar lösning.

När du fyller i formuläret får du kontakt med upp till tre jurister eller advokater som är specialiserade på vårdnadsfrågor. Jämför deras syn på din situation och gå vidare med den som passar dig bäst. Observera att du inte förbinder dig till något genom att använda tjänsten. Du kan tacka nej till alla.

Så funkar Jurist.se

Vi hjälper dig att hitta rätt jurist nära dig. Gratis och utan bindningar. Gör så här:

  1. Fyll i formuläret. Välj vad du behöver hjälp med och beskriv ditt ärende.
  2. Få erbjudanden. Du blir kontaktad av upp till 3 jurister. De vet om att du jämför dem.
  3. Välj jurist. Välj sedan den jurist som du känner är bäst lämpad för dig och ditt ärende – eller välj ingen alls. Du förbinder dig inte till någonting.

Hitta en bra familjerättsjurist

Att anlita jurist vid konflikter om barnen

Det är tyvärr inte ovanligt att föräldrar inte kan komma överens när det gäller gemensamma barn. Konflikter uppstår lätt, vilket kan vara oerhört påfrestande för både vuxna och barn.

Det första steget om det inte fungerar med den gemensamma vårdnaden är att vända sig till den så kallade familjerätten på kommunen. Där försöker man lösa problemen genom till exempel samarbetssamtal ledda av en socialsekreterare.

Om det inte fungerar kan ett sätt att komma vidare vara att vända sig till tingsrätten. Då behövs en jurist för att lämna in en stämningsansökan. Detta brukar leda till att tingsrätten startar något som kallas medling eller återbördar ärendet till familjerätten.

Om ingenting fungerar kan tingsrätten begära att vårdnad, boende och umgänge utreds i grunden av kommunen och därefter bestämmer tingsrätten hur upplägget kring barnen ska bli. Det kan handla om att ge den ena föräldern vårdnaden, men också om att besluta om hur barnen ska bo exempelvis.


OBSERVERA

Jurist.se är inte en tjänst för gratis rådgivning, enbart en tjänst där du får och jämför erbjudanden från olika advokater och jurister.

Jurist.se drivs av it-företaget Nettbureau som inte är en advokatbyrå. Tjänsten är endast en neutral digital plattform genom vilken allmänheten kan få kontakt med lämpliga advokater och/eller jurister.

Duktiga jurister specialiserade på familjerätt tillvaratar dina intressen, samtidigt som de arbetar för att nå fram till varaktiga lösningar av eventuella konflikter. Juristen använder sina kunskaper och sin erfarenhet av sådana konflikter till att hitta den bästa lösningen grundad i lagtexten, när det är möjligt i dialog med motpartens jurist.

Kostnaderna för juridisk hjälp vid vårdnadstvister kan bli höga, men de flesta har möjlighet att få hjälp via det så kallade rättsskyddet i hemförsäkringen. Självrisken är dock relativt hög. För den som saknar andra ekonomiska möjligheter finns det även möjlighet att få rättshjälp från staten.

Hitta rätt jurist för dig

Jämför flera advokat- och juristbyråers arvoden och erbjudanden. Det enda du behöver göra är att beskriva ditt ärende i formuläret. Sedan väljer du den byrå du tror är bäst lämpad för dig.

Fyll i formuläret nu