Jurister inom migration och asylrätt

Jämför flera erbjudanden.

Asylrätt och migrationsrätt

Lagar och regler inom asylrätt och migrationsrätt kan vara svåra att förstå om man inte är jurist.
Om du behövt fly till Sverige från ett annat land, tvingats lämna familj eller bär på svåra minnen har du också mycket annat att tänka på. Även du som bott i Sverige i flera år och nu ska ansöka om permanent uppehållstillstånd kan bli hjälpt av juridisk vägledning.

Talar du inte så mycket svenska? En jobbig situation kan kännas ännu svårare när man inte förstår allt som sägs. En jurist kan hjälpa dig eller en familjemedlem att göra era röster hörda och hitta en tolk som talar ert förstaspråk. I Sverige har alla som behöver en tolk rätt till det vid kontakt med myndigheter.

För dig som söker asyl eller uppehållstillstånd i Sverige kan kännas tryggt med en erfaren jurist som kan representera dig i ditt ärende. Han eller hon kan även förbereda dig på de olika stegen i processen och hjälpa dig att få fram den dokumentation som efterfrågas av Migrationsverket. Jurister inom migrationsrätt har även god insyn i de regler som gäller för arbetstillstånd.

Så funkar Jurist.se

Vi hjälper dig att hitta rätt jurist nära dig, gratis och utan bindningar. Gör så här:

  1. Fyll i formuläret. Beskriv ditt ärende.
  2. Få erbjudanden. Du blir kontaktad av upp till 3 advokater och/eller jurister. De vet om att du jämför dem. Därför får du deras bästa erbjudanden.
  3. Välj jurist Välj sedan enkelt den advokat eller jurist du tycker är bäst lämpad för ditt ärende – eller välj ingen alls. Du förbinder dig inte till någonting.
OBSERVERA

Jurist.se är inte en tjänst för gratis rådgivning, enbart en tjänst där du får och jämför erbjudanden från olika advokater och jurister.