Jurister inom
familjerätt
och adoption

Få erbjudanden från flera byråer.

Adoption

Adoption är en juridisk process med många steg. En jurist med expertis inom familjerätt kan hjälpa dig att ta fram rätt information till handlingarna, oavsett om du är ensamstående eller önskar adoptera ihop med en partner.

För dig som vill adoptera

Den som vill adoptera behöver först ansöka hos tingsrätten. Om adoptivbarnet är minderårigt så behövs ett medgivande från socialnämnden. En medgivandeutredning görs för att utreda lämpligheten hos de som vill bli föräldrar, vilket kan vara en känslig process.

Adoption kan också väcka många tankar. Man kan ha frågor om hur en internationell adoption går till och hur man säkerställer att den gått till på ett etiskt sätt. Du som vill göra en närståendeadoption kan ha funderingar om vad det innebär rent juridiskt. En familjerättsjurist kan besvara dina frågor och hjälpa dig att fatta beslut.

För dig som är adopterad

Du som är adopterad har samma rättigheter till arv som biologiska barn. En adoption kan inte heller upphävas i Sverige. En jurist eller advokat kan hjälpa dig tolka ett testamente och ta tillvara på dina intressen. Du kan även få hjälp med medling om en arvstvist skulle uppstå.

Har du misstanke om att din adoption hanterats felaktigt? Det kan vara en god idé med rättslig vägledning för att veta hur du ska gå vidare. På Jurist.se kan du jämföra upp till tre jurister för att hitta en som är är lämplig och har rätt kompetens för ditt ärende.

Så funkar Jurist.se

Vi hjälper dig att hitta rätt jurist nära dig, gratis och utan bindningar. Gör så här:

  1. Fyll i formuläret. Beskriv ditt ärende.
  2. Få erbjudanden. Du blir kontaktad av upp till 3 advokater och/eller jurister. De vet om att du jämför dem. Därför får du deras bästa erbjudanden.
  3. Välj jurist Välj sedan enkelt den advokat eller jurist du tycker är bäst lämpad för ditt ärende – eller välj ingen alls. Du förbinder dig inte till någonting.
OBSERVERA

Jurist.se är inte en tjänst för gratis rådgivning, enbart en tjänst där du får och jämför erbjudanden från olika advokater och jurister.