Jämför flera familjejurister

Få erbjudanden från flera byråer.

Familjerätt: Hitta rätt jurist

När livet tar en plötslig vändning kan du behöva ta hjälp av en jurist specialiserad på familjerätt. Det kan handla om alltifrån vårdnadstvister till bouppteckningar. En familjerättsjurist kan även förbereda dig för oförutsedda händelser genom att upprätta exempelvis äktenskapsförord och testamente.

Konflikter och omvälvande händelser i nära relationer regleras av den så kallade familjerätten, som vägleder vid exempelvis skilsmässor. Genom att anlita en jurist specialiserad på familjerätt tillvaratar du dina intressen på bästa sätt och problemet kan få en hållbar lösning, helst utan att något ska behöva gå till en uppslitande tvist i domstol.

Jurist.se låter dig jämföra upp till tre jurister verksamma inom området. Välj den lämpligaste för dig.

Så funkar Jurist.se

Vi hjälper dig att hitta rätt jurist nära dig. Gratis och utan bindningar. Gör så här:

  1. Fyll i formuläret. Välj vad du behöver hjälp med och beskriv ditt ärende.
  2. Få erbjudanden. Du blir kontaktad av upp till 3 jurister. De vet om att du jämför dem. Därför får du deras bästa erbjudanden.
  3. Välj jurist. Välj sedan den jurist som du känner är bäst lämpad för dig och ditt ärende – eller välj ingen alls. Du förbinder dig inte till någonting.

Hitta en bra familjerättsjurist

Att anlita jurist inom området familjerätt

Duktiga jurister specialiserade på familjerätt tillvaratar dina intressen, samtidigt som de arbetar för att nå fram till varaktiga lösningar av eventuella konflikter. Juristen använder sina kunskaper och sin erfarenhet av sådana konflikter till att hitta den bästa lösningen grundad i lagtexten, ofta i dialog med motpartens jurist.

En familjerättsjurist kan också ge råd och formulera avtal för att trygga framtiden inom det familjerättsliga området, till exempel i form av ett äktenskapsförord.

Familjerättsliga konflikter kan vara känslomässigt tärande, men juristens uppgift är inte att ge känslomässigt stöd. Det är därför bra att koncentrera sig på de praktiska omständigheterna när du konsulterar en familjerättsjurist.

En bra jurist kan dock ge råd baserat på erfarenhet om det till exempel är värt att dra en vårdnadstvist till domstol, eller att starta en juridisk strid inom släkten. Ofta kan familjerättsliga tvister lösas genom att parternas respektive jurister kommunicerar utifrån lagtexter och praxis, och hittar en väg framåt.

OBSERVERA

Jurist.se är inte en tjänst för gratis rådgivning, enbart en tjänst där du får och jämför erbjudanden från olika advokater och jurister.

Jurist.se drivs av it-företaget Nettbureau som inte är en juristbyrå. Tjänsten är endast en neutral digital plattform genom vilken allmänheten kan få kontakt med lämpliga advokater och/eller jurister.

Hitta rätt jurist för dig

Jämför flera advokat- och juristbyråers arvoden och erbjudanden. Det enda du behöver göra är att beskriva ditt ärende i formuläret. Sedan väljer du den byrå du tror är bäst lämpad för dig.

Fyll i formuläret nu