Få hjälp av jurist i brottmål

Jämför erbjudanden från flera byråer.

Brottmål och rättegångsombud

Ett brottmål är en invecklad juridisk process. Processen kan också vara mentalt krävande. En erfaren jurist eller advokat kan stötta dig längs vägen, förbereda dig på hur en rättegång går till och ta tillvara på dina intressen.

Ska du vara målsägande i domstol? För dig som blivit utsatt för brott kan det kännas sårbart att gå igenom svåra händelser igen och behöva möta den tilltalade i rätten. Ett målsägandebiträde kan föra din talan under en rättegång och hjälpa dig att begära ut skadestånd.

Om åtal väckts mot dig kan du istället behöva en försvarsadvokat med erfarenhet av brottmål och huvudförhandlingar. Tingsrätten kan utse en försvarare åt dig, men du kan även föreslå vem som ska vara försvarsadvokat i ditt mål eller anlita en jurist privat. Om du saknar försäkring kan din advokat hjälpa dig att ansöka om rättshjälp för eventuella rättegångskostnader.

Så funkar Jurist.se

Vi hjälper dig att hitta rätt jurist nära dig, gratis och utan bindningar. Gör så här:

  1. Fyll i formuläret. Beskriv ditt ärende.
  2. Få erbjudanden. Du blir kontaktad av upp till 3 advokater och/eller jurister. De vet om att du jämför dem. Därför får du deras bästa erbjudanden.
  3. Välj jurist Välj sedan enkelt den advokat eller jurist du tycker är bäst lämpad för ditt ärende – eller välj ingen alls. Du förbinder dig inte till någonting.
OBSERVERA

Jurist.se är inte en tjänst för gratis rådgivning, enbart en tjänst där du får och jämför erbjudanden från olika advokater och jurister.

Hitta rätt jurist för dig

Jämför flera advokat- och juristbyråers arvoden och erbjudanden. Det enda du behöver göra är att beskriva ditt ärende i formuläret. Sedan väljer du den byrå du tror är bäst lämpad för dig.

Fyll i formuläret nu