Jämför flera försvarsadvokater

Få erbjudanden från flera byråer.

Hitta den bästa försvarsadvokaten

Om du anklagas för brott har du rätt att själv välja en försvarsadvokat. Jurist.se hjälper dig att hitta bästa möjliga försvar i ett brottmål.

I kontakterna med polis och rättsväsende har man alltid rätt att anlita en advokat. Om rätten utser en offentlig försvarare har du dessutom rätt att byta ut denna mot någon som du anser tillvaratar dina intressen bättre.

Fördelen med det är att du får en advokat som du har förtroende för och som kan det område saken handlar om. Står du anklagad för skattebrott är det till exempel en dålig idé att nöja sig med en försvarsadvokat som tidigare bara har sysslat med våldsbrott.

Med hjälp av Jurist.se kan du jämföra upp till tre duktiga advokater som är lämpade att ta sig an ditt fall. Välj sedan den som känns bäst.

Så funkar det

Jurist.se hjälper dig att hitta en bra brottmålsadvokat nära dig. Snabbt, enkelt och gratis. Du förbinder dig inte till någonting. Gör så här.

  1. Fyll i formuläret. Välj vad du behöver hjälp med och beskriv ditt ärende.
  2. Få erbjudanden. Du blir kontaktad av upp till 3 advokater. De vet om att du jämför dem. Därför får du deras bästa erbjudanden.
  3. Välj advokat. Välj sedan enkelt den advokat du tycker är bäst lämpad för ditt ärende – eller välj ingen alls. Du förbinder dig inte till någonting.

Fyll i formuläret nu

Att tänka på när du ska välja försvarsadvokat

Om du blir misstänkt för ett brott är det första steget att det ska hållas ett förhör med dig. Du har då rätt att ta med dig en försvarsadvokat, oavsett hur litet brottet är. Om det brott du är misstänkt för har en straffskala på över sex månaders fängelse har du rätt att begära en offentlig försvarare som betalas av staten. Då utser tingsrätten en advokat som ska tillvarata dina intressen.

Rätten går då efter en lista, vilket kan innebära att man får en försvararsadvokat utan erfarenhet av den aktuella straffrätten. Det är dock alltid möjligt att själv välja advokat.Rent praktiskt är då tillvägagångssättet att du kontaktar polisens förundersökningsledare som har kallat dig till förhör och meddelar vilken försvarsadvokat du vill ha med dig samt begär att tingsrätten ska pröva ditt önskemål. Det brukar inte vara något problem att då få den advokat man vill ha hjälp av.

Vem betalar advokaten?

Om tingsrätten inte godkänner att du ska få en offentlig försvarare, till exempel på grund av att brottet inte är tillräckligt allvarligt, kan du ändå anlita en advokat privat. Du får då betala kostnaderna för denne, men om du frias i domstol kan du kräva att staten betalar för de kostnader du har haft.

Om tingsrätten utser en offentlig försvarare kommer staten att stå för kostnaderna för denne, upp till en gräns. Du kan alltså inte anlita en stjärnadvokat med extrem timtaxa i ett ringa misshandelsmål och utgå från att staten tar hela kostnaden.

Om du fälls för brottet i domstolen är huvudregeln att du ska betala tillbaka de kostnader staten har haft för din offentliga försvarare. I praktiken brukar det dock inte bli så. Domstolen kan döma att du inte ska behöva betala även rättegångskostnaderna utöver det straff du får. Har du stora tillgångar kan du dock dömas till att stå för hela eller delar av advokatkostnaderna.

OBSERVERA

Jurist.se är inte en tjänst för gratis rådgivning, enbart en tjänst där du får och jämför erbjudanden från olika advokater.

Jurist.se drivs av it-företaget Nettbureau som inte är en advokatbyrå. Tjänsten är endast en neutral digital plattform genom vilken allmänheten kan få kontakt med lämpliga advokater.

Endast advokater får erbjuda sina tjänster som försvarsadvokat, d.v.s. dessa måste vara invalda som ledamöter i Advokatsamfundet. Advokatsamfundet har inte någon koppling till Jurist.se.

Hitta rätt försvarsadvokat nu