Jämför flera fastighetsjurister

Få erbjudanden från flera byråer.

Fastighetsrätt: Hitta den bästa juristen

Dolda fel, grannkonflikter och brutna kontrakt. Mycket kan uppstå relaterat till ditt boende och om du behöver juridisk hjälp bör du anlita en advokat eller jurist som är insatt inom området fastighetsrätt.

Vårt boende är en central del av våra liv och många jurister är specialiserade på de problem som kan uppstå i fastigheter. Som privatperson kan du till exempel hamna i tvist med en bostadsrättsförening, nekas bygglov av kommunen eller vilja sälja bostadsrätten utan mäklare. Vid alla dessa tillfällen kan det löna sig att ta hjälp av en juristbyrå.

Det är också vanligt att bostadsrättsföreningar anlitar en byrå för att lösa uppkomna problem i föreningen. Det kan handla om alltifrån större förändringar av fastigheten som kräver stämmobeslut och avtal, till avhysning av medlemmar som agerar olämpligt.

På Jurist.se jämför du upp till tre duktiga jurister verksamma inom området. Välj den som passar dig bäst.

Så funkar Jurist.se

Vi hjälper dig att hitta rätt juristhjälp nära dig för att lösa dina boenderelaterade problem. Gratis och utan bindningar. Gör så här:

  1. Fyll i formuläret. Välj vad du behöver hjälp med och beskriv ditt ärende.
  2. Få erbjudanden. Du blir kontaktad av upp till 3 jurister. De vet om att du jämför dem. Därför får du deras bästa erbjudanden.
  3. Välj jurist. Välj sedan den jurist du tycker är bäst lämpad för ditt ärende – eller välj ingen alls. Du förbinder dig inte till någonting.

Hitta en bra fastighetsrättsjurist

Att anlita en jurist inom området fastighetsrätt

Ofta anlitar man en jurist just för att det inte ska behövas någon vid ett senare tillfälle, eftersom väl utformade avtal garanterar att överenskommelser hålls och tvister undviks. Inom området boende och egendom är detta mycket vanligt, till exempel i de fall man säljer en bostad utan att ta in en mäklare. Då är det viktigt att köpekontraktet är korrekt utformat och juridiskt hållbart för både köpare och säljare. Andra tillfällen då det är vanligt att anlita en jurist eller advokat specialiserad på fastighetsrätt är vid uthyrning, arrende och fastighetsbildning.

I andra fall kan situationer ha uppstått där det behövs en advokat för att lösa en uppkommen situation. Ofta kan en tvist inte behöva dras ända till domstol om en kunnig och erfaren juristbyrå kopplas in. Även tillståndsfrågor som bygglov och detaljplaner kan drivas effektivt av en jurist.

Om det handlar om överklaganden och fall som du vill dra till rätten, och där motparten är exempelvis en kommun eller en bostadsrättsförening, är det viktigt att stämma av med en jurist så att dina intressen tillvaratas maximalt.


OBSERVERA

Jurist.se är inte en tjänst för gratis rådgivning, enbart en tjänst där du får och jämför erbjudanden från olika advokater och jurister.

Jurist.se drivs av it-företaget Nettbureau som inte är en advokatbyrå. Tjänsten är endast en neutral digital plattform genom vilken allmänheten kan få kontakt med lämpliga advokater och/eller jurister.

Hitta rätt jurist för dig

Jämför flera advokat- och juristbyråers arvoden och erbjudanden. Det enda du behöver göra är att beskriva ditt ärende i formuläret. Sedan väljer du den byrå du tror är bäst lämpad för dig.

Fyll i formuläret nu