Juridisk hjälp vid skada
och olycksfall

Jämför erbjudanden från flera byråer.

Skada, ersättning och försäkring

Att drabbas av en skada kan försvåra vardagen. Om du är försäkrad kan du få ersättning, men det kräver att du själv har orken att sköta kontakten med försäkringsbolaget. Ett juridiskt ombud kan avlasta dig i processen och hjälpa dig driva ditt ärende.

Söka skadestånd

Skadestånd är en ekonomisk kompensation för en skada som orsakats av en person eller ett företag. Skadan ska ha uppstått genom direkt uppsåt eller oaktsamhet från den vållande parten. Det finns flera typer av skadestånd, till exempel personsskada och sakskada, och skadan kan falla inom olika områden såsom trafikskada, patientskada och olycksfall.

Du som söker skadestånd ska väcka en skadeståndstalan i tingsrätten. Domstolen tar sedan ställning till om det finns någon som kan hållas ansvarig för de omständigheter som lett till skadan och ifall personen ska betala ut skadestånd till dig. En erfaren jurist kan bidra med rådgivning, representera dig i rätten och hjälpa dig att ersätta dina rättskostnader.

Överklaga beslut

Söker du försäkringsersättning för en skada? Anmälan ska göras så snart som möjligt efter olyckshändelsen. Därefter hanterar försäkringsbolaget din anmälan och utreder skadan genom en bedömningsprocess i flera steg.

Försäkringsbeloppet utgår från det som står i din olycksfallsförsäkring. Om du inte är nöjd med ersättningen kan du väcka talan i domstol. Då görs en domstolsprövning av försäkringsbolagets beslut.

Arbetsskador och livränta

En arbetsskada är en skada som skett genom olycksfall på jobbet eller på väg till jobbet. Begreppet innefattar också sjukdom som har en negativ inverkan på din arbetsförmåga. För att ansöka om ersättning måste du skicka in en skriftlig ansökan. Ersättningen ska täcka saker som tandvård, sjukvård utomlands, särskilda hjälpmedel och karensdagar.

Om arbetsskadan lett till lägre inkomst och bedöms påverka hela arbetslivet kan du ha rätt till livränta från Försäkringskassan. Livränta är inte ersättning för själva skadan, utan snarare en kompensation för den inkomst du förlorar i framtiden på grund av arbetsskadan. Du kan även ha rätt till livränta om dina kostnader ökat som en direkt följd av arbetsskadan.

Ansökningsprocessen för livränta kan vara lång, med regelverk som är svåra att tolka. Det är därför inte helt ovanligt att få avslag de första gångerna. Det kan vara skönt med en utomstående part som vet vilka intyg som krävs – en jurist eller advokat kan hjälpa dig ta fram rätt dokumentation till din ansökan. På Jurist.se kan du jämföra upp till tre olika jurister och välja den med rätt kompetens.

Så funkar Jurist.se

Vi hjälper dig att hitta rätt jurist nära dig, gratis och utan bindningar. Gör så här:

  1. Fyll i formuläret. Beskriv ditt ärende.
  2. Få erbjudanden. Du blir kontaktad av upp till 3 advokater och/eller jurister. De vet om att du jämför dem. Därför får du deras bästa erbjudanden.
  3. Välj jurist Välj sedan enkelt den advokat eller jurist du tycker är bäst lämpad för ditt ärende – eller välj ingen alls. Du förbinder dig inte till någonting.
OBSERVERA

Jurist.se är inte en tjänst för gratis rådgivning, enbart en tjänst där du får och jämför erbjudanden från olika advokater och jurister.

Fyll i formuläret