Jämför jurister inom förvaltningsrätt och kommunalrätt

Få erbjudanden från flera byråer.

Förvaltningsrätt och kommunalrätt: Hitta rätt jurist för dig

Har du fått felaktig handläggning eller vill du överklaga ett myndighetsbeslut? Ta hjälp av en en jurist inom förvaltningsrätt eller kommunalrätt för att tillvarata dina intressen. De kan erbjuda juridisk rådgivning och driva ditt ärende vidare till en förvaltningsdomstol.

Förvaltningsrätten och kommunalrätten reglerar statliga och kommunala myndigheters ageranden, beslut och handläggning av olika ärenden mellan myndigheter och enskilda medborgare. Det kan bland annat handla om frågor kring bidrag, skatt, bygglov eller körkortsbeslut.

Genom att anställa en jurist inom förvaltningsrätt eller kommunalrätt kan du få hjälp med att överklaga myndighetsbeslut och driva ditt ärende till en förvaltningsdomstol.

Jurist.se låter dig jämföra upp till tre jurister verksamma inom förvaltningsrätt och kommunalrätt. Välj den lämpligaste för dig.

Så funkar Jurist.se

Vi hjälper dig att hitta rätt jurist nära dig, gratis och utan bindningar. Gör så här:

  1. Fyll i formuläret. Välj vad du behöver hjälp med och beskriv ditt ärende.
  2. Få erbjudanden. Du blir kontaktad av upp till 3 jurister. De vet om att du jämför dem. Därför får du deras bästa erbjudandenn.
  3. Välj jurist. Välj sedan den jurist du tycker är bäst lämpad för ditt ärende – eller välj ingen alls. Du förbinder dig inte till någonting när du använder Jurist.se.

Hitta en bra jurist inom förvaltningsrätt och kommunalrätt

Att anlita en jurist inom förvaltningsrätt och kommunalrätt

Förvaltningsrätten är både omfattande och komplex. Därför kan det vara klokt att anlita en jurist med kunskap inom området för dig som vill överklaga ett myndighetsbeslut eller driva ett ärende till domstol.

Kommunalrätten är i sin tur en del av förvaltningsrätten som specifikt reglerar kommunernas verksamhet och förhållanden. Tvister inom förvaltningsrätt hanteras inom särskilda förvaltningsdomstolar istället för i den allmänna domstolen.

Om du till exempel vill överklaga beslut från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen eller kommunens socialtjänst kan det vara aktuellt att ta hjälp av en jurist specialiserad inom förvaltningsrätt och kommunalrätt.

På Jurist.se kan du kostnadsfritt jämföra erbjudanden och pris från olika byråer för att hitta rätt juridisk rådgivning för ditt ärende.


OBSERVERA

Jurist.se är inte en tjänst för gratis rådgivning, enbart en tjänst där du får och jämför erbjudanden från olika jurister och advokater.

Jurist.se drivs av it-företaget Nettbureau som inte är en advokatbyrå. Tjänsten är endast en neutral digital plattform genom vilken allmänheten kan få kontakt med lämpliga jurister och advokater.

Hitta rätt jurist för dig

Jämför flera advokat- och juristbyråers arvoden och erbjudanden. Det enda du behöver göra är att beskriva ditt ärende i formuläret. Sedan väljer du den byrå du tror är bäst lämpad för dig.

Fyll i formuläret nu