Rättsområden

Behöver du en jurist med specifik kompetens? Det finns flera rättsområden som en jurist eller advokat kan specialisera sig inom. Genom att jämföra erbjudanden från flera jurister kan du hitta den som är bäst för ditt ärende.

 Jämför jurister direkt eller fortsätt läsa för att hitta ditt rättsområde.

Offentlig rätt och civilrätt

Juridiken kan delas in i två olika huvudområden. Offentlig rätt reglerar förhållandet mellan myndigheter och privatpersoner eller företag, medan Civilrätten reglerar förhållandet mellan privatpersoner och privatpersoner eller företag. Dessa två huvudområden innehåller i sin tur flera olika underområden.

  • Arbetsrätten behandlar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.
  • Avtalsrätten behandlar juridiken kring kontrakt, avtal och överenskommelser.
  • Familjerätten omfattar frågor om bland annat äktenskap, arvsrätt och samboende.
  • Processrätten reglerar hur rättegångar får gå till. Processrätten omfattar även straffrätt, som behandlar brottmål och straff.
  • Fastighetsrätten reglerar köp, nyttjande och ägande av fast egendom.
  • Finansrätten reglerar offentliga finanser och hur de får hanteras. Det innefattar bland annat bankverksamhet, värdepappershandel, kreditgivning och investeringar.
  • Förvaltningsrätten rör förhållandet mellan myndigheter och medborgare. Inom förvaltningsrätten ingår också kommunalrätten.
  • Konsumenträtten innefattar allt från reklamationsrätt och ångerrätt till rättigheter vid felaktiga eller försenade varor och tjänster.
  • Migrationsrätten är ett samlingsbegrepp för det juridiska område som behandlar rätten till asyl, uppehållstillstånd, arbetstillstånd och medborgarskap.
  • Skatterätten behandlar det juridiska område som rör skatter, moms, arbetsgivaravgifter och sociala avgifter.