Jämför flera arbetsrätts­jurister.

Få erbjudanden från flera byråer.

Arbetsrätt: Hitta rätt jurist för dig

I arbetslivet kan många situationer uppstå där du kan behöva juridisk hjälp för att tillvarata dina intressen. Det kan till exempel handla om att ge dig bästa möjliga villkor vid uppsägning eller få hjälp med trakasserier och mobbning.

Advokater och jurister som är specialiserade på arbetsrätt kan företräda både arbetsgivare och arbetstagare. Att anlita en jurist gör man i första hand för att hitta en lösning på konflikter, så att det inte behöver gå till domstol. Med arbetsrättens lagrum som grund kan en arbetsgivare och en arbetstagare komma överens. Erfarna jurister kan den omfattande lagstiftningen på området och kan förhandla med motparten. Om det inte fungerar kan en arbetsrättsjurist ta en konflikt till domstol.

Så funkar Jurist.se

Vi hjälper dig att hitta rätt jurist nära dig, gratis och utan bindningar. Gör så här:

  1. Fyll i formuläret. Välj "företag" om du är arbetsgivare och "privat" om du är arbetstagare. Beskriv ditt ärende.
  2. Få erbjudanden. Du blir kontaktad av upp till 3 advokater och/eller jurister. De vet om att du jämför dem. Därför får du deras bästa erbjudanden.
  3. Välj jurist Välj sedan enkelt den advokat eller jurist du tycker är bäst lämpad för ditt ärende – eller välj ingen alls. Du förbinder dig inte till någonting.

Hitta en bra arbetsrättsjurist

Att anlita en jurist inom området arbetsrätt

I Sverige har det normala varit att fackförbunden tillvaratar anställdas intressen gentemot arbetsgivare. Fackets jurister kopplas in och förhandlar med arbetsgivarens representanter alternativt går till domstol. Det blir dock allt vanligare att privatpersoner anlitar en advokat eller jurist specialiserad på arbetsrätt direkt. Det kan vara för att personen inte är medlem i ett fackförbund, är missnöjd med fackets jurister eller vill ha en "second opinion" på vad förbundet anser om situationen.

Det vanligaste skälen till att anlita en jurist specialiserad inom arbetsrätt är i samband med uppsägning, vid tvister kring tolkning av anställningsavtal samt i samband med konflikter på arbetsplatsen såsom omplacering och mobbning. Ofta kan en erfaren jurist nå lösningar så att konflikter kan upphöra alternativt att den anställde kan gå vidare med goda villkor samt eventuellt även skadestånd och andra typer av ersättningar.


OBSERVERA

Jurist.se är inte en tjänst för gratis rådgivning, enbart en tjänst där du får och jämför erbjudanden från olika advokater och jurister.

Jurist.se drivs av it-företaget Nettbureau som inte är en juridisk byrå. Tjänsten är endast en neutral digital plattform genom vilken allmänheten kan få kontakt med lämpliga advokater och/eller jurister.

Hitta rätt jurist för dig

Jämför flera advokat- och juristbyråers arvoden och erbjudanden. Det enda du behöver göra är att beskriva ditt ärende i formuläret. Sedan väljer du den byrå du tror är bäst lämpad för dig.

Fyll i formuläret nu