Hitta rätt jurist för dina avtal.

Jämför erbjudanden från flera byråer och välj den bästa.

Avtalsrätt – hitta rätt jurist för dig

När kontrakt, avtal och överenskommelser bryts eller tolkas olika kan du behöva ta hjälp av en jurist för att tillvarata dina intressen. Jurister kan även hjälpa till med att upprätta hållbara avtal mellan dig och till exempel kompanjoner.

Avtal finns på de flesta områden i livet. Om du känner dig lurad på ersättning från ett försäkringsbolag, om en hantverkare inte har följt er överenskommelse eller om släkten måste komma överens om sommarstället, handlar det i slutänden om avtal.

Att upprätta avtal och att tolka deras giltighet i olika situationer är grundläggande för en jurist, men beroende på vilken inriktning juristen/advokaten har kan denna vara expert på olika områden, till exempel försäkringsavtal, konsumenträtt eller bolagsjuridik. Använd Jurist.se för att jämföra upp till tre juridiska experter nära dig och välj den lämpligaste.

Så funkar Jurist.se

Vi hjälper dig att hitta rätt advokat eller jurist nära dig. Gratis och utan bindningar. Gör så här:

  1. Fyll i formuläret. Välj om det är ett privat- eller företagsärende. Beskriv vad du vill ha hjälp med.
  2. Få erbjudanden. Du blir kontaktad av upp till 3 jurister. De vet om att du jämför dem. Därför får du deras bästa erbjudanden.
  3. Välj advokat. Välj sedan enkelt den du tycker är bäst lämpad för ditt ärende – eller välj ingen alls. Du förbinder dig inte till någonting.

Hitta en bra avtalsrättsjurist

Att anlita en jurist inom området avtalsrätt

Inom den så kallade affärsjuridiken är avtal och kontrakt centrala. Advokater hjälper till med att upprätta avtal och lösa tvister eller dra parter inför domstol. Även du som privatperson kan använda dig av affärsjuristernas kunnande när du ska komma överens med någon om något. Om det handlar om specifika områden kan du också vända dig till specialiserade jurister inom till exempel arbetsrätt eller fastighetsrätt.

Vissa advokater har utsetts av länsstyrelsen till så kallade Notarius publicus. Detta innebär att de kan bevittna avtal och andra dokument, intyga namnunderskrifter och närvara när bankfack och förseglingar öppnas för att kontrollera att allt går rätt till.


OBSERVERA

Jurist.se är inte en tjänst för gratis rådgivning, enbart en tjänst där du får och jämför erbjudanden från olika advokater och jurister.

Jurist.se drivs av it-företaget Nettbureau som inte är en juristbyrå. Tjänsten är endast en neutral digital plattform genom vilken allmänheten kan få kontakt med lämpliga advokater och/eller jurister.

Hitta rätt jurist för dig

Jämför flera advokat- och juristbyråers arvoden och erbjudanden. Det enda du behöver göra är att beskriva ditt ärende i formuläret. Sedan väljer du den byrå du tror är bäst lämpad för dig.

Fyll i formuläret nu