Två advokater granskar ett avtal.

Vad är skillnaden mellan jurist och advokat?

Många blandar ihop begreppen jurist och advokat med varandra. Men det finns stora skillnader. Skillnader som är bra att hålla koll på – särskilt om du behöver juridisk hjälp.

Bild på artikelförfattaren Victor Horn.

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Senast uppdaterad: 20.01.2021 12:25

Kort sagt är advokat en titel som är skyddad i lag, medan vem som helst kan kalla sig för jurist, starta juristbyrå och erbjuda juridisk rådgivning. För att bli advokat måste man uppfylla höga krav.

Vad krävs för att bli advokat?

För att bli advokat krävs först att man genomgår en vanligtvis fyra och ett halvt eller fem år lång universitetsutbildning och tar en juristexamen. Man måste också ha minst tre års erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete.

Advokater måste följa god advokatsed. Reglerna om god advokatsed är ett ramverk som vägleder i frågor om bland annat advokatens yrkesetik, roll och skyldigheter. Den kan behandla frågor som hur en advokatfirma ska styras eller hur advokaten ska beräkna sitt arvode.

Advokater står dessutom under tillsyn av Sveriges advokatsamfund, oftast kallat Advokatsamfundet. Det är en organisation för advokater som bland annat ser till att Sveriges advokater följer god advokatsed. Om en advokat bryter mot god advokatsed kan Advokatsamfundet tilldela advokaten en erinran, varning och straffavgift eller uteslutning.

Bara den som är medlem – eller ledamot, som det kallas – i samfundet får använda titeln advokat. För att bli antagen som ledamot krävs en juristexamen, minst tre års erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete och en advokatexamen. Därefter måste advokaten varje år genomgå minst 18 timmars vidareutbildning. Advokatsamfundet kontrollerar även att den sökande har stadig ekonomi och passar för advokatverksamhet.

Till skillnad från alla jurister omfattas alla advokater av två obligatoriska försäkringar: en ansvarsförsäkring och en förmögenhetsbrottsförsäkring. Dessa försäkringar skyddar klienten om advokaten skulle begå något fel eller drabba klienten med förmögenhetsbrott.

Sammanfattning: Skillnad mellan advokat och jurist

För att sammanfatta skillnaden på jurist och advokat kan man säga att advokat är en skyddad titel som man måste uppfylla höga krav för att få. Jurist kan vem som helst kalla sig, även om man till vardags oftast avser en person som har tagit juristexamen. Alla advokater är jurister, men inte alla jurister är advokater.

Läs fler artiklar