Två klienter skakar hand med jurist

10 tips när du ska anlita jurist

När du behöver juridisk hjälp kan det kännas svårt att hitta rätt person eller byrå. Dessutom handlar det ofta om komplicerade termer och processer. Våra tips hjälper dig att metodiskt hitta den bästa juristen för dina behov.

1. Jämför flera jurister

Det viktigaste är att kontakta flera jurister eller advokater och jämföra deras erbjudanden. Rätt jurist är nämligen oftast inte första bästa eller den som din bekant har goda erfarenheter utav.

Det är genom att jämföra flera jurister som du säkerställer att du får bra hjälp till rimliga kostnader. Sök information och rekommendationer på nätet och framför allt: prata med olika jurister. Genom att diskutera ditt fall med flera kan du också få nya insikter om vad som krävs. Då blir det lättare att se vilken jurist som kommer att hjälpa dig bäst.

Ett sätt att komma igång och få kontakt med upp till tre jurister som är specialiserade inom ditt rättsområde är att använda Jurist.se. Det är kostnadsfritt och utan bindningar. Det enda du behöver göra är att ta ett par minuter och fylla i formuläret på denna sida.

Fyll i formuläret

2. Du behöver en expert

Juridiken är komplex och det finns inte någon som kan allt. De allra flesta byråer är därför specialiserade för att kunna företräda sina klienter på ett så bra sätt som möjligt. När en byrå eller enskild jurist/advokat har byggt upp mycket erfarenhet inom ett område, ökar möjligheterna för dig att få bra hjälp.

Även om timpriset kan vara högre med en erfaren och specialiserad jurist, finns det goda möjligheter att du tjänar in det genom att du får korrekt rådgivning och maximalt stöd för att lösa dina juridiska behov.

När du använder formuläret på Jurist.se får du välja inom vilket område du behöver juridisk hjälp. Du blir då enbart kontaktad av byråer som anser att de har expertis inom detta område. Jämför dem och välj den som passar dig bäst.

3. Fråga, fråga, fråga...

Det är genom att prata med flera jurister och/eller advokater som du får en bild av deras kompetens och möjlighet att hjälpa dig. Här är några områden att ta upp:

  • Erfarenhet – vilka liknande uppdrag har de tagit och hur har det gått?
  • Kunskap – hur har de specialiserat sig inom det juridiska segment där du söker hjälp?
  • Prisbild – hur mycket tar de betalt? Vad innebär en påbörjad timme?

Under samtalet kommer du också att kunna göra en bedömning av personkemin. Det är nämligen till stor nytta att kommunikationen mellan er fungerar på alla plan.

4. ...men rådgivning är inte gratis

Tänk på att du inte kostnadsfritt kan pumpa juristen på information och bedömningar som denne ägnat mycket energi och tid åt att införliva i sitt yrkesliv. Juristen/advokaten kan beskriva för dig vilken hjälp du kan förvänta dig, och ge en översiktlig bild av hur ärendet kan förväntas utveckla sig, men inte ge strategiska råd eller på andra sätt börja hantera ditt ärende utan att ta betalt.

Begreppet gratis rådgivning är ändå vanligt i sammanhanget, men det innebär i praktiken en inledande orientering om vilka möjligheter du har. Advokatjouren, som drivs i Advokatsamfundets regi av frivilliga advokater, erbjuder gratis rådgivning. Du får då i 15 minuter beskriva vad du behöver hjälp med och advokaten kan orientera dig kring vilka möjligheter du har.

Det finns också seriösa juristfirmor som erbjuder gratis rådgivning som ett första steg, och som sedan på ett etiskt riktigt sätt kan erbjuda fortsatt juridisk hjälp mot en kostnad.

5. En varning!

Tyvärr finns det även aktörer som inte är seriösa. Deras metod går ofta ut på att erbjuda juridisk rådgivning kostnadsfritt, men tidigt i processen får man skriva på ett avtal och därefter börjar "juristens" timdebitering att ticka på – ofta utan att något speciellt händer med ditt ärende.

Du bör kunna identifiera dessa bedragare genom att följa råden i denna guide. Det är inte minst genom att jämföra med andra byråer som du kan få indikationer på att något inte stämmer. Skriv inte på några avtal som inte är mycket tydliga med hur du kan avsluta tjänsten.

Det är faktiskt så att vem som helst får kalla sig jurist och börja med "juridisk rådgivning". Man behöver inte ens examen. Den kvalitetsstämpel som finns är titeln advokat. Det innebär medlemskap i Advokatsamfundet, vilket kräver att man uppfyller strikta etiska och kunskapsmässiga nivåer. Du kan kontrollera medlemskap i Advokatsamfundet här.

Det är dock värt att påpeka att de flesta jurister är mycket seriösa och kan hjälpa dig lika bra som en advokat.

6. Kolla alltid vilket rättsskydd du har

I många försäkringar ingår olika typer av rättsskydd. När du behöver juridisk hjälp kan du mycket väl ha rätt till ersättning för de kostnader som uppstår. Bäst är att ringa försäkringsbolaget och kolla med dem direkt vad som ingår i dina försäkringar.

Om du är medlem i facket bör du även kontakta dem. Ofta ingår juridiskt stöd i medlemskapet.

7. Se till att du får tydliga prisuppgifter

Priset på juridiska tjänster kan variera ganska mycket. Ofta tar juristen betalt per timme, men du kan också få ett fast pris för tjänsten.

Om det handlar om timkostnader bör du kontrollera när det börjar "ticka" hos juristen. Tänk också på att använda juristen till det denne är bäst på, nämligen att lösa juridiska knutar. Undvik att ta upp relaterade saker som tar tid, men som det inte är juristens uppgift att lösa. Det är tid du betalar för.

Om en jurist eller advokat vet att du inte jämför med andra aktörer, finns alltid en risk att denne sätter timdebiteringen högre än annars. Det är ytterligare en poäng med att använda Jurist.se för att hitta rätt jurist. De byråer som då ger dig ett erbjudande vet att de konkurrerar med andra juristfirmor.

8. Upprätta ett skriftligt avtal

Seriösa byråer har formulerat ett skriftligt avtal som de använder. Läs igenom avtalet ordentligt och agera om du känner inom dig att något inte är okej. Var noga med att du alltid ska kunna avbryta samarbetet utan att drabbas av extra kostnader till exempel.

Du ska alltid fråga juristen eller advokaten om det är något du inte förstår i avtalet. Får du inte några bra svar då, bör du inte skriva under.

9. Får du rätt hjälp?

Ett inte helt ovanligt scenario är att en erfaren och förtroendeingivande jurist tar en inledande kontakt med dig. Sedan är det en yngre och mindre erfaren kollega som driver ditt fall.

Detta behöver inte vara ett problem om det finns en bra kultur på byrån där kunskapen och drivkraften sitter i väggarna. Men om du upplever att det inte fungerar alls så bra som under den initiala kontakten ska du förstås påtala detta.

Du bör alltid ta upp problem i samarbetet innan det har gått för långt. En bra jurist agerar när du är missnöjd. Sen är det givetvis så att en jurist inte kan trolla och det är lätt att bli frustrerad när man är inbegripen i en juridisk process. Som klient behöver du därför ha ett visst tålamod.

10. Missnöjd?

Om du är missnöjd med en jurist och du inte har kunnat lösa situationen i direkt kontakt, kan du anmäla juristen till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Du kan då få rätt till återbetalning av arvode som har gått till byrån utan att du har fått hjälp.

Om det gäller en advokat bör du anmäla detta till Advokatsamfundet. Deras disciplinnämnd hanterar då frågan. För återbetalning eller skadestånd har de även en konsumenttvistnämnd.

Lycka till med att hitta rätt jurist!

Jämför juristbyråer