Närbild på ett par som skriver samboavtal.

Därför bör du skriva samboavtal

Om du separerar och inte har skrivit samboavtal eller sambokontrakt kan du riskera att gå tomhänt från förhållandet. Här får du svar på vad ett samboavtal innebär, vad du bör ha med i avtalet och hur du gör för att skriva ett bra samboavtal.

Bild på artikelförfattaren Victor Horn.

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Senast uppdaterad: 25.01.2021 13:08

Vad är ett samboavtal?

Om ni inte har ett samboavtal när ni separerar är det sambolagens bodelningsregler som bestämmer bland annat vem som får behålla bostaden. Ett samboavtal är ett juridiskt bindande dokument som kan avtala bort dessa regler.

Så vad innebär ett samboavtal egentligen? Det innebär att ni vid eventuell separation kan dela upp er egendom så att ni båda blir nöjda.

Bodelning innebär att era ägodelar delas upp lika. En bodelning är inget måste och sker inte automatiskt, utan en av parterna måste begära en bodelning högst ett år efter uppbrottet.

För samboende omfattar bodelningen gemensamt köpt bostad och de saker i bostaden som har köpts för gemensam användning. Detta kallas för samboegendom.

I ett samboavtal kan ni alltså istället vara mer specifika med vem som ska få vilka ägodelar vid separation eller dödsfall. Ni kan också bestämma vem som ska få bo kvar i bostaden eller om den ska säljas.

Vad gäller vid dödsfall?

Till skillnad från makar har sambor ingen automatisk arvsrätt, utan den efterlevande får behålla hälften av samboegendomen. Vid eventuellt dödsfall kan en sambo inte ge sin efterlevande ekonomiskt skydd via samboavtalet. För detta måste ett testamente skrivas.

Varför skriva samboavtal?

"Varför samboavtal?" kanske du frågar dig. För många är det inte en självklarhet att skriva samboavtal, även om det borde vara det. Med ett samboavtal kan du nämligen undvika att hamna i en situation där du oväntat förlorar bostad eller ägodelar om ditt förhållande skulle ta slut.

Det är inte obligatoriskt att skriva samboavtal, men det är viktigt.

Ni undviker också att bli osams om vilka ägodelar som ska gå till vem. Genom att i avtalet tydligt ange vilka ägodelar som ska och inte ska delas lika på slipper ni onödiga konflikter.

Exempel: Kim och Elise har bott tillsammans i 10 år. Kim har varit ägare av huset sedan innan de blev sambor. Elise har betalat den största delen för alla de möbler som de använder gemensamt och har köpt i samband med hennes inflytt. Kim äger även en bil sedan tidigare, som Elise får låna för att ta sig till jobbet.

Eftersom att Kim och Elise inte har skrivit ett samboavtal delar de lika på samboegendomen när de separerar. Bilar räknas inte som samboegendom och ingår därför inte i bodelningen. Kim får därför behålla huset, bilen och hälften av det gemensamma bohaget, även om Elise har betalat mer för det.

Om de hade skrivit ett samboavtal hade de kunnat komma överens om en mer rättvis fördelning av de gemensamma ägodelarna.

Visa mer

Få hjälp med samboavtal

Skriva samboavtal – hur går det till?

Det finns bara två formkrav för samboavtal: Det måste vara skriftligt och signeras av båda parter för att gälla. När det är gjort börjar avtalet gälla fram tills dess att förhållandet upphör eller att ett nytt samboavtal skrivs.

Om ni vill göra några ändringar i samboavtalet görs detta genom att skriva ett nytt avtal.

Det går att hitta olika mallar för samboavtal online. Men kom ihåg att dessa mallar är generiska och att allas situationer ser olika ut. Genom att anlita en advokat som hjälper dig att upprätta ett samboavtal får du ett avtal som passar just dig och din situation.

Vad ska ett samboavtal innehålla?

När ni skriver samboavtalet bör det vara klart och tydligt vilka ägodelar som ska och inte ska ingå vid bodelning. Var tydlig med vad som ska ske med bostaden vid separation eller dödsfall, samt om ni har rätt till specifika ägodelar.

När ska jag skriva samboavtal?

Det är klokt att skriva samboavtal redan när ni flyttar ihop, men det går också att skriva samboavtal i efterhand.

När räknas man som sambo?

Definitionen av sambor är enligt sambolagen "två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll". Du räknas inte som sambo om du är gift eller om du bor tillsammans med en vän.

Källa: Sambolagen (2003:376)

Kan jag skriva samboavtal själv?

Ja, det går att skriva ett eget samboavtal. Men det är viktigt att vara noggrann när du skriver och uppdaterar avtalet. Några vanliga fel med samboavtal är nämligen att det är ofullständigt, oklart och svårt att tolka. Då mister avtalet mycket av sitt syfte.

Detta undviker du om en advokat hjälper dig att skriva samboavtalet. Då får du ett professionellt och fullständigt samboavtal, och det är betydligt mindre risk för att några oenigheter kring avtalet skulle uppstå vid ett senare tillfälle.


Vill du ha hjälp med att skriva ett bra samboavtal? Fyll i formuläret för att komma i kontakt med en skicklig advokat eller jurist som hjälper dig med ditt samboavtal. Det tar inte längre tid än 1 minut.

Fyll i formuläret